Informácie o nás

Ako to začalo...

Nazačiatku bol nápad dvoch kamarátov, usporiadať futbalový turnaj na ktorom by sa zúčastnili ľudia z každej časti Drietomy a spolu sa zabavili. A tak v roku 2009 sme pripravili 1. ročník Štefanského turnaja vo futbale. Po veľkom úspechu sme sa rozhodli ,že by sme z toho mohli spraviť tradíciu a usporiadať turnaj každý rok. Zistenie že, ľudia v našej obci majú záujem o takéto podujatia ,sme sa rozhodli koncom roka 2010 založiť občianske združenie ŠKK VESELÝ VIDIEK. A tak sme tu...

Naše ciele...

Naším cieľom je podporovať kultúru, šport a vzdelanie. Obnoviť staré tradície a tvoriť nové. Zakladať obecné súťaže a turnaje vo futbale, hokeji, volejbale a v ďalších aktivitách. Chceme, vytvárať materiálne a technické podmienky pre uspokojenie voľno časových potrieb pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov obce Drietoma a okolia.

Pridaj sa k nám...

Dvere máme otvorené pre mladých i starých, pre ženy i mužov, skrátka pre všetkých kto má dobrý nápad ako skvalitniť spoločenský život v Drietome a jej okolí. Tak ak máš chuť a nápady , príď medzi nás. Tešíme sa.